Underhållsarbete av fastighetens värmesystem.

Vecka 43 påbörjas ett underhållsarbete av fastighetens värmesystem. Bl a kommer värmeväxlaren till centralen som fördelar värmen i huset, bytas ut.
I alla lägenheter kommer radiatorventilerna kommer att bytas. Det innebär att företaget, Klimatrör AB, kommer att behöva tillträde till alla lägenheterna. Information när de kommer till din lägenhet kommer vid ett senare tillfälle.
För att Klimatrör AB ska kunna utföra arbetet kommer värmen till huset att stängas av vid olika tillfällen. Anslag med information om när kommer att anslås här i entrén.
Detta underhållsarbete gör vi för att sänka värmekostnaderna och det är därför viktigt att göra det innan vinterhalvåret är här.

Länk till informationsblad för september