Källsorteringsrum och grovsoprum

Kom ihåg att vi har två rum för sopor: det som ligger till höger om entrén (utifrån sett) är vårt källsorteringsrum där man lämnar tidningar, kartonger, plast, metall, små-el, glas och batterier. För att komma in i källsorteringsrummet använder du din nyckelbricka.
För grovsopor (t.ex. möbler) finns grovsoprummet som ligger på baksidan av huset. För att komma in där använder du din egen nyckel, både till källardörren och till grovsoprumdörren.
Det är viktigt att du lägger ditt skräp på rätt ställe, annars får dina grannar bära ditt skräp rätt. Detta kan på sikt leda till att soprummen stängs. Observera att större el-prylar (kylskåp, spisar osv) samt miljöfarligt avfall måste lämnas på återvinningscentraler.
Hushållssopor kastas väl förpackade i sopnedkastet (se till att påsen inte är för stor så att det blir stopp)!

Läs mer om Sophantering under A-Ö