Ringklockor

Våra ringklockor har fungerat allt sämre. En viss tid fungerar de för att sedan plötsligt sluta att fungera. Nu i början av juni fungerar de inte. Elektriker som tittat på problemet konstaterar att en ordentlig och noggrann felsökning kommer krävas. Eventuellt måste alla el-ledningar dras om vilket blir kostsamt och tidskrävande. Frågan hanteras vidare av styrelsen. Under tiden får vi knacka på dörren.

Värmen borta 27 maj

Den firma föreningen anlitar för rörarbeten är åter igen blivit utkallad. Arbete med felsökning av det uppkomna bortfallet av värme i elementen görs under fredagen. Vi hoppas från att felet är avhjälpt efter att de varit här.

Det är undercentralen som spökar igen. Detta får konsekvenser på flera ställen än kalla element; fläkten i entrén, värmen hos vår nye hyresgäst och så vidare.

Ljud i element borta

De bekymmer några lägenheter haft med ljud i elementen verkar vara lösta. Det har nu snart gått en vecka sedan ljuden försvann. Till slut visade det sig att en pump var tvungen att bytas ut. Eftersom pumpen var monterad utanför undercentralens olika mätpunkter gavs inget utslag genom den datan som kunde utläsas. Nu får vi hoppas att problemet är löst.

Fredag 14/5 – pulserande ljud från elementen

Det pulserande ljudet i vissa element har tyvärr återkommit. Styrelsen vet om detta. Problemet är känt och kommer och går. Det finns inga larm eller felmeddelanden. Den rörmokare-firma föreningen arbetar med har i uppdrag att lösa frågan. Ingen vet ännu var problemet beror på. Ofta brukar det dock gå över efter ett tag. Vi arbetar på en lösning.

Städdag 9 maj

Nu är det dag för brf. Vattentornet 5 traditionsenliga städdag. Vi samlas utanför entrén kl. 10.00 och håller på till senast 13:00. Söndagen den 9 maj.

Det är allmän uppsnyggning i rabatter och allmänna utrymmer.

Alla kan vara med, små som stora. Vi hjälps åt efter förmåga.

Välkomna.

9 mars – om element

Idag har rörmokare gjort arbete i undercentralen som påverkat värmesystemet. Arbete med värmesystemet har pågått under längre tid och i omgångar. Under de senaste dagarna har värmen gått ner något i elementen.

  • Temperaturen i lägenheterna kan variera något men ska ligga på kring tjugo grader.
  • Man kan behöva lufta elementen i lägenheterna.
  • Efter att du luftat och ställt upp termostaten till max ska det åter bli varmt.
  • Det kan ta några dagar till hela värmesystemet stabiliserats.