Städdag 2 juni

Söndagen den 2 juni är det gemensam städdag för föreningens medlemmar. Vi börjar kl. 10:00 och slutar 13:00. Fika ordnas för stora och små. Om vädret tillåter grillar vi korv. Ingen anmälan krävs, det är bara att dyka upp. Liten eller stor insats, det spelar ingen roll. Välkomna.

Gemensam städdag

Söndagen den 10 juni har vi städdag. Mellan kl. 10:00 och 13:00 håller vi på. Var med och snygga upp på tomten. I sedvanlig ordning avslutar vi med korvgrillning och fika.

Stamspolning i februari – det planerade arbetet uppskjutet till vecka 7

OBS: Framskjuten tid för arbetet. Ny tid är mellan den 12 och den 16 februari (2018) planeras stamspolning i huset. Både husets gemensamma stammar och anslutningarna till lägenheterna kommer spolas. Det innebär att lägenheterna måste hållas tillgängliga under en viss period. Vi har ännu inte gjort upp vilka våningar som berörs vilken dag. Detta kommer styrelsen naturligtvis återkomma om.

Om det är så att man inte gör lägenheten tillgänglig kommer inte föreningen att senare bekosta stamspolningen i respektive lägenhet. Normal ligger stamspolningen på respektive lägenhetsinnehavare men vid detta tillfälle görs en gemensamt bekostad insats.

Arbeten på gång under november

Årsstämman beslöt att kameror skulle sättas upp i källsorteringsrummet och i grovsoprummet. Kamerorna är nu på plats. Så fort skyltar som uppmärksammar att dessa kameror är på plats kommer de att aktiveras. Inspelning sker i dessa utrymmen efter det. Inget filmmaterial sparas utan det raderas löpande.

En lampa över ytterdörren kommer sättas upp. Det är en något knepig installation och en specialarmatur som måste beställas. Vi har inget datum ännu, men hoppas att det lyser inom kort.

 

Ekonomisk förvaltning

Företaget ISS har blivit uppköpt av RB Fastighetsägare AB (Riksbyggen). Föreningen har samma kontaktperson och all post adresseras till samma adress. Se information under ”Föreningsfakta”.