Stamspolning våning 2-8 i början av februari

Onsdagen den 2 februari planeras nästa steg av stamspolningen. En vecka innan informerar GG Högtryck AB genom särskilt utskick.

Antingen är man hemma den dagen eller så kan dörren ställas i serviceläge. Serviceläge innebär att man låser som vanligt och därefter drar tillbaka nyckeln till klockan ”tio” där det klickar till och drar ur nyckeln.

Stamspolning 9 december

Stamspolning görs i två steg. Först kommer de gemensamma stammarna samt lägenheterna på våning ett att spolas. I steg två spolas de resterande lägenheterna på våningarna två till åtta. Steg två planeras till början av februari.

Särskild kallelse lämnas till alla berörda lägenheter med mer exakt information. Stamspolningen utförs av GG Högtryck AB.

Nya vitvaror 2/11

Tisdagen den 2 november påbörjas utbyte av de gamla maskinerna i tvättstugan. Eftersom de är rest på en tvättmaskin från leverantören kommer den sista tvättmaskinen bytas ut först 6-8 veckor senare.

Bokningssystemet (Axema) där vi kommer att göra bokningar installeras senare. Särskild information kommer om det. Den gamla bokningsavlan används fram till dess.

Fastighetsskötsel

Som tidigare meddelats har föreningen nu avtal med Fastighetsägarna. Du som boende kan därför dra nytta av avtalet och göra beställningar via deras fastighets-service. Observera att du i normalfallet får betala för det du beställer. Information om hur du gör finner du under ”Kontakt”.

Vattenläcka 11/8 – stoppad

Under förmiddagen onsdagen den 11 augusti upptäcktes en vattenläcka. Av den anledningen stängdes vattnet av i hela huset. Under eftermiddagen har vattnet kopplats på igen och det kan låta något i rören en stund innan ljudet ger sig. Vattenläckan är dock stoppad och det trasiga röret är utbytt.

Ni som bor i lägenheterna 1704, 1604 samt 1605 bör vara vaksamma på om ni ser tecken på vatteninträngning. Fuktmätning kommer att göras för att klarlägga eventuell spridning. Styrelsen kontaktar alla som är berörda snarast möjligt om fuktmätning.

Teknisk förvaltning

Brf. Vattentornet har slutit avtal om teknisk förvaltning med Fastighetsägarna. Från och med juli månad kommer personal från Fastighetsägarna således synas i huset då och då.

Information om vad detta innebär kommer framöver. Dels i informationsblad och dels på denna hemsida. Det som först kommer att märkas är att en fastighetsskötare gör ronder i huset en gång per vecka.

Ringklockor

Våra ringklockor har fungerat allt sämre. En viss tid fungerar de för att sedan plötsligt sluta att fungera. Nu i början av juni fungerar de inte. Elektriker som tittat på problemet konstaterar att en ordentlig och noggrann felsökning kommer krävas. Eventuellt måste alla el-ledningar dras om vilket blir kostsamt och tidskrävande. Frågan hanteras vidare av styrelsen. Under tiden får vi knacka på dörren.