Parkeringsinfo & kölista

På bostadsrättsföreningens tomt finns ett antal parkeringsplatser. Här finns information och praktiska frågor samt regler för hur parkeringsplatserna fördelas.

Kölista finns i Simpleko-portalen.

Uppdaterat 2023-01-28

Detta gäller:
 • Parkeringsplats kan tilldelas föreningsmedlem i brf. Vattentornet 5 eller dennes samboende och ska då regleras i ett avtal. En parkeringsplats per lägenhet.
 • Parkeringsplats kan tilldelas hyresgäst i brf. Vattentornet 5 och ska då även regleras i särskilt avtal.
 • Du loggar in i Simpleko-portalen och lägger in dig själv under ”Köer”.
 • Tilldelningen görs i den tidsordning som ansökningen enligt ovan inkommit. Datering bestämmer tidsordningen.
 • Styrelsen ska upprätta en väntelista för parkeringsplatserna. Uppdaterad väntelista ska vara publicerad på föreningens hemsida. Listan finns i Simpleko-portalen.
 • För den som har nyttjanderätt till en parkeringsplats utan att vara föreningsmedlem enligt punkt 1 och en boende i föreningen enligt punkt 1 gör anspråk på parkeringsplats kan styrelsen säga upp hyresavtalet med tre (3) månaders varsel.
 • Styrelsen bestämmer hyran. Hyran kan inte ändras mer än den allmänna prisutvecklingen (KPI) om inte årsstämman så bestämmer.
 • Den som har nyttjanderätt till parkeringsplatsen ska i samband med annonserad städdag hålla parkeringsplatsen tom eller att själv hålla rent
  på sin parkeringsplats.
 • Styrelsen ska informera om snöskottning, skottning av tak eller arbete i fastigheten av tillfällig karaktär