Ritningar

De ritningar som finns ska inte användas av en lekman för att avgöra om väggar är bärande. De kan heller inte användas för att avgöra om det finns gas-, el- eller vatten-ledningar i väggarna. Fackmannamässigt kunnande och/eller auktorisering krävs i de fallen. Ritningarna är de som lämnades när huset färdigställdes 1938. Ändringar har därefter skett på flera ställen, framförallt i källarplanet.

Nedan finns bilder i formatet PNG (Portable Network Graphics).