Husets historia

Huset är ritat av Ture Sellman och byggt 1938 i tidstypisk funkisstil. Det ägdes av Kungl. Vetenskapsakademien och därefter av diverse privatvärdar. Bostadsrättsföreningen bildades 1986 och tillträdde fastigheten juli 1986.

Låt oss gå tillbaka i tiden. På 1920-talet var Gärdet en ren glesbygd intill det ganska nybyggda Östermalm. 1928 skrevs ett avtal mellan staden och staten som tillät bebyggelse på området mellan norra och södra Djurgården och på 1930-talet och sedan växte husen snabbt mot höjden, med början vid Valhallavägen och med det tillfälliga slutet uppe på vårt berg, den gamla Smedsbacken.

Lägg märke till att husen blir högre och högre ju längre upp på berget bebyggelsen klättrar. Arkitekterna ville stärka kontrasten mellan högt och lågt i stället för att nivellera. Därför är vårt hus 8 våningar högt och ligger på ett berg – som går i dagen på vår tomt – 35 m över havet.

Genom detta berg går sedan våren 1967 en tunnelbana. Och på vår tomt finns – genom servitut – ett hus med hiss ned till underjorden. Tillsammans med busslinje nr 1 nere på Värtavägen och 62:an nere vid Erik Dahlbergsgatan erbjuds vi lika bra kommunikationer som på 1940-talet när trådbuss 41 vände vid Furusundsgatans slut.

Närheten till havet har lett till att gatorna fått namn efter öar och fjärdar i vår skärgård: Furusund, Rindö, Värtan, Askrikefjärden, Sandhamn och många andra. Även Strindberg, Sehlstedt, Blanche och Branting har fått vara med på ett hörn, liksom formgivaren Josef Frank som nyligen fått ge namn åt platsen vid Rindögatans slut, nedanför vårt hus.

Fastigheten tillhör Oscars församling. Den ligger också inom Nationalstadsparken, vilket förhindrar många ingrepp i vår närhet. Vår tomt ligger i en korridor av grönska som förbinder norra med södra Djurgården. Den minnesgode kan erinra sig synen av rådjur, hare, berguv, kattuggla, duvhök och andra djur i vår närhet.

Per Lundahl
mars 2009