Teknisk förvaltning

Brf. Vattentornet har slutit avtal om teknisk förvaltning med Fastighetsägarna. Från och med juli månad kommer personal från Fastighetsägarna således synas i huset då och då.

Information om vad detta innebär kommer framöver. Dels i informationsblad och dels på denna hemsida. Det som först kommer att märkas är att en fastighetsskötare gör ronder i huset en gång per vecka.