Ringklockor

Våra ringklockor har fungerat allt sämre. En viss tid fungerar de för att sedan plötsligt sluta att fungera. Nu i början av juni fungerar de inte. Elektriker som tittat på problemet konstaterar att en ordentlig och noggrann felsökning kommer krävas. Eventuellt måste alla el-ledningar dras om vilket blir kostsamt och tidskrävande. Frågan hanteras vidare av styrelsen. Under tiden får vi knacka på dörren.