Stamspolning våning 2-8 i början av februari

Onsdagen den 2 februari planeras nästa steg av stamspolningen. En vecka innan informerar GG Högtryck AB genom särskilt utskick.

Antingen är man hemma den dagen eller så kan dörren ställas i serviceläge. Serviceläge innebär att man låser som vanligt och därefter drar tillbaka nyckeln till klockan ”tio” där det klickar till och drar ur nyckeln.