Stamspolning 9 december

Stamspolning görs i två steg. Först kommer de gemensamma stammarna samt lägenheterna på våning ett att spolas. I steg två spolas de resterande lägenheterna på våningarna två till åtta. Steg två planeras till början av februari.

Särskild kallelse lämnas till alla berörda lägenheter med mer exakt information. Stamspolningen utförs av GG Högtryck AB.