Ljud från elementen – 10 februari

Arbete med underhåll i undercentralen görs. Rörmokare håller på och gör justeringar i systemet. Flera lägenheter har i samband med detta rapporterar om ljud från elementen. Styrelsen är medveten om problemet och arbete fortskrider för att lösa dessa besvär. Mejla gärna styrelse-mejlen om du har besvär så vi vet vilka lägenheter som är särskilt drabbade.