Flytta ut

Informera de som flyttar in att information om att information finns på föreningens hemsida. De kan behöva veta saker som det finns där.

Se till att lämna samtliga nycklar.

Lämna inget kvar i förråd. Informera de som flyttar in vilket förråd som tillhör lägenheten. På varje förråd finns en liten skylt med lägenhetsnumret.

Glöm inte att ta med er cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan stå förvarade i huset.

Använd vredet för tidsstyrning av ytterdörren (porten) när flyttlasset går. Informera eventuell flytthjälp om att ställa upp dörren.