Måndag 1 februari – varmvatten

Under dagen har huset haft driftavbrott av varmvattnet. Detta skedde under planerat arbete. Fler delar i systemet byts ut men arbetet kunde inte slutföras under måndagen som tänkt.

Bland annat har styrdon som reglerar vår undercentral, alltså där fjärrvärmen kommer in, gått sönder. Under tiden har rörmokare och elektriker förbi-kopplat systemet. Det är en tillfällig lösning.

Under en viss tid tillbaka har det varit problem med värme i elementen i vissa lägenheter samt att vattnet i kranarna är kokande varmt. Detta hänger ihop så klart.

Det har även visat sig att en av två varmvattenkretsar slutat pumpa varmvatten till systemet som drar in frisk luft i trapphallen. Detta har automatiskt stängts av fläkten då elementet som ska värma den kalla in-luften inte längre fungerar. Det kan vara förklaringen till dålig luft i vissa lägen.

Arbetet med att lösa problemet forskrider för att snarast få systemet i ordinarie drift.