Värmen borta 27 maj

Den firma föreningen anlitar för rörarbeten är åter igen blivit utkallad. Arbete med felsökning av det uppkomna bortfallet av värme i elementen görs under fredagen. Vi hoppas från att felet är avhjälpt efter att de varit här.

Det är undercentralen som spökar igen. Detta får konsekvenser på flera ställen än kalla element; fläkten i entrén, värmen hos vår nye hyresgäst och så vidare.