Ljud i element borta

De bekymmer några lägenheter haft med ljud i elementen verkar vara lösta. Det har nu snart gått en vecka sedan ljuden försvann. Till slut visade det sig att en pump var tvungen att bytas ut. Eftersom pumpen var monterad utanför undercentralens olika mätpunkter gavs inget utslag genom den datan som kunde utläsas. Nu får vi hoppas att problemet är löst.