Tisdagen den 12 september är det inspektion av gasledningarna. Tid kl. 07:00 – 14:00.

Om man inte är hemma ska dörren sättas i inspektionsläge. Lås dörren som vanligt men vrid låset tillbaka en position till dess att det klickar till i läge ”tio-i-tolv”, dra ur nyckeln.

I vårt hus är det ursprungligen draget gas till alla lägenheter. Alla lägenheter ska därför kontrolleras, även de som har gasen plomberad. Det är Stockholm gas som genomför inspektionen och är av högsta vikt att de får tillgång till lägenheterna.