Styrning i undercentral

Sedan fredagen den 5 mars är åter styrsystemet i drift.

Men vissa arbeten i rörsystemet kvarstår. Framförallt är det en separat vattenkretsen till fläkten monterad i taket i källsorteringsrummet som ännu inte är i drift.