Stamspolning i februari – det planerade arbetet uppskjutet till vecka 7

OBS: Framskjuten tid för arbetet. Ny tid är mellan den 12 och den 16 februari (2018) planeras stamspolning i huset. Både husets gemensamma stammar och anslutningarna till lägenheterna kommer spolas. Det innebär att lägenheterna måste hållas tillgängliga under en viss period. Vi har ännu inte gjort upp vilka våningar som berörs vilken dag. Detta kommer styrelsen naturligtvis återkomma om.

Om det är så att man inte gör lägenheten tillgänglig kommer inte föreningen att senare bekosta stamspolningen i respektive lägenhet. Normal ligger stamspolningen på respektive lägenhetsinnehavare men vid detta tillfälle görs en gemensamt bekostad insats.