Arbeten på gång under november

Årsstämman beslöt att kameror skulle sättas upp i källsorteringsrummet och i grovsoprummet. Kamerorna är nu på plats. Så fort skyltar som uppmärksammar att dessa kameror är på plats kommer de att aktiveras. Inspelning sker i dessa utrymmen efter det. Inget filmmaterial sparas utan det raderas löpande.

En lampa över ytterdörren kommer sättas upp. Det är en något knepig installation och en specialarmatur som måste beställas. Vi har inget datum ännu, men hoppas att det lyser inom kort.