Gemensam städdag

Söndagen den 10 juni har vi städdag. Mellan kl. 10:00 och 13:00 håller vi på. Var med och snygga upp på tomten. I sedvanlig ordning avslutar vi med korvgrillning och fika.