Gemensam städdag 17/10

Söndagen den 17 oktober samlas vi utanför entrén kl. 10:00 – 13:00. Vi snyggar till där det behövs med gemensamma krafter. Stora som små kan vara med. Även en liten insats räknas.