Årsstämma 2024

Preliminärt kommer årsstämman att hållas den 14 maj. Officiell kallelse gäller. Mer information finns i Simpleko-portalen.