OVK 31 maj

Nu är det dags att göra den obligatoriska ventilationskontrollen. Det är viktigt att alla är hemma eller ställer dörren i serviceläge.

OVK-kontrollen görs på kvällen mellan kl. 16:00 – 19:00. Mer information kommer.

El-avstängning 23/3

Enligt anslag i entrén och i senaste informationsbladet aviseras härmed ett planerat strömavbrott. Detta innebär att all el i huset kommer vara avstängt under två timmar. Ingenting som är beroende av el fungerar. Det innebär att det kommer vara helt mörkt i hela huset, inga dörrar kan öppnas med brickor eller att internet och liknande är avstängt.

Avbrottet planeras till mellan klockan 13:00 och 15:00 onsdagen den 23 mars.

Stamspolning våning 2-8 i början av februari

Onsdagen den 2 februari planeras nästa steg av stamspolningen. En vecka innan informerar GG Högtryck AB genom särskilt utskick.

Antingen är man hemma den dagen eller så kan dörren ställas i serviceläge. Serviceläge innebär att man låser som vanligt och därefter drar tillbaka nyckeln till klockan ”tio” där det klickar till och drar ur nyckeln.

Stamspolning 9 december

Stamspolning görs i två steg. Först kommer de gemensamma stammarna samt lägenheterna på våning ett att spolas. I steg två spolas de resterande lägenheterna på våningarna två till åtta. Steg två planeras till början av februari.

Särskild kallelse lämnas till alla berörda lägenheter med mer exakt information. Stamspolningen utförs av GG Högtryck AB.

Nya vitvaror 2/11

Tisdagen den 2 november påbörjas utbyte av de gamla maskinerna i tvättstugan. Eftersom de är rest på en tvättmaskin från leverantören kommer den sista tvättmaskinen bytas ut först 6-8 veckor senare.

Bokningssystemet (Axema) där vi kommer att göra bokningar installeras senare. Särskild information kommer om det. Den gamla bokningsavlan används fram till dess.