Besiktning av lägenheter fredagen den 21 eller onsdagen den 26 april

Det som kommer besiktigas är:

  • Ytskikt 
  • Kök (tätningar, diskbänksbotten, blandare)
  • Våtrum/WC
  • Värme 
  • Elinstallationer (okulärt skick)
  • Okulär syn av konstruktion (om medlemmar exempelvis har rivit ned bärande väggar)

Besiktningen utförs dagtid 07–17.

Tre alternativ ges:

  1. Dörren kan ställas i serviceläge (klockan tio)
  2. Nyckelinsamling planeras på morgonen kl. 07:00-08:30
  3. Att man är hemma

De som ska utföra besiktningen är Fastighetsägarna.