Vinden

En medlem informerade styrelsen att den vänstra vindsdörren som leder till våra förråd och terassen var svår att öppna.
Detta kommer åtgärdas idag på eftermiddagen och dörren kommer fungera som vanligt.
Vi jobbar också på att försöka lösa varför vissa lampor inte lyser på vinden. Det är dessvärre ett mer komplicerat fel än att bara byta lysrör.