Städdag i juni

Allmän städdag för föreningens medlemmar söndagen den 7 juni. Tiden är som vanligt mellan kl. 10:00 och 13:00. Denna gång får vi se om det går att ha gemensamt fika eller inte beroende på omständigheterna kring Coronan.