Råttor i huset

I samband med renoveringarna har råttor lättare att ta sig in i huset. Därför är det viktigt att dörrar hålls stängda så långt det går. Vi får hjälpas åt. Anticimex är beställt om kommer under vecka 27.