OVK den 29 september

Torsdagen den 29 september görs den Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Arbetet görs mellan 17:00-20:00 på kvällen.

Varje fastighetsägare är skyldig till att göra en OVK med jämna mellanrum. Det är därför av yttersta vikt att vi underlättar för de som ska utföra arbetet. Scandvik AB, miljö & teknikbesiktning är den firma som är kontrakterad. Skyltar sätts upp om detta i huset.

Om ni vet att ni inte kommer kunna vara hemma denna torsdag då se till att låset sätts i ”tio-i-tolv-läge”. Det finns ett läge som klickar till försiktigt i den positionen. Då kan fastighets-skötarnyckeln användas för att komma in i lägenheterna.