Element 14/12

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00  

"Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.   Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas." (Stockholm Exergi) 

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott