Årsstämman 27 april – ny styrelse 2016-2017

Till ny styrelse valdes:

Johan Liedström
Britt-Inger Andersson
Carl Stern
Anna-Karin Kask
Louise Hammargren

Vid kontakt med styrelsen används som vanligt mejladressen:

styrelsen@vattentornet5.se

Brev och dylikt läggs i styrelsens postfack.