Arbete med stenläggningen

Det har tagit längre tid för de som arbetar med stenomläggningen än vad som planerades. Vi beklagar att det är så och hoppas att arbetet snart kan slutföras. Just för stunden har vi inte fått ett slutdatum för när det ska vara klart.