Flytta in 

Välkommen till vår bostadsrättsförening.

Innan inflyttning

För att blir medlem i bostadsrättsföreningen (brf) krävs att man söker om medlemskap. (När man säljer sin bostadsrätt upphör medlemskapet de facto i samband med överlåtelsen.)

Ansökan om medlemskap hanteras rent praktiskt av mäklaren och föreningens ekonomiske förvaltare. Men det formella beslutet görs alltid av styrelsen. Samma sak gäller om ändring av andelstal görs inom en familj eller sammanboende.

Mäklaren har kontakten med föreningens genom vår ekonomiske förvaltare Simpleko. Köpekontraktet innehåller i normalfallet ett avsnitt för ansökan om medlemskap (och utträde för säljaren) till föreningen. När mäklaren sänt in uppgifterna upprättas ett ärende som går till styrelsen. När styrelsen fattat beslut om medlemskap sänds det beslutet åter till vår ekonomiske förvaltare som meddelar mäklaren och bankerna. Därefter lägges uppgifterna in i fastighetsregistret om ägare, lån, andelstal och annat.

Vid inflyttning

  • Se till att ni fått samtliga nycklar från den tidigare ägaren. Mejla styrelsen vilket/vilka telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen.
  • I porten till huset vid den inre dörren finns ett (vitt) vred. Ni ställer upp dörrarna med det vredet och anger hur många minuter dörrarna ska stå öppet. Låt inte dörrarna stå uppställda genom att kila fast något under dörrarna. Dörrarna styrs av en elektrisk motor som kan bränna.
  • Husets hissar är byggda för persontransporter främst. Man får därför vara beredd på att större prylar måste bäras i trappan. 
  • Vi rekommenderar starkt att man tar del av informationen på hemsidan – då får man en bra uppfattning om vad som gäller i vår brf. Mycket av praktisk information finns på hemsidan.

Efter inflyttning

Om ni ska renovera måste man ha styrelsens tillstånd. Avfall, emballage och liknande efter renovering ska tas om hand. Det får absolut inte dumpas på tomten. Om man engagerar entreprenör för att utföra renoveringsarbete måste de ta hand om avfallet. 

Det finns en fördelning gällande ansvar mellan den boende och föreningen. I stadgarna framgår hur det förhållande ser ut. Vill man ha arbete utfört i sin lägenhet är huvudprincipen den att man själv får stå för den kostnaden. Föreningen har avtal med teknisk förvaltning genom Fastighetsägarna. Till dem kan man vända sig och få offert på VVS, el, snickeri och likande arbete. Du betalar själv för det man beställer.