Parkeringsinfo & kölista

På bostadsrättsföreningens tomt finns ett antal parkeringsplatser. Här kan du se aktuell kölista samt hur parkeringsplatserna fördelas.

Kölista:

  1. lgh 1605
  2. lgh 1603
  3. lgh 1803
  4. lgh 1602
  5. lgh 1706

2022-05-11

Så här fördelas parkeringsplatserna:

1. Parkeringsplats kan tilldelas föreningsmedlem i brf. Vattentornet 5 eller dennes samboende och ska då regleras i ett avtal.

2. Parkeringsplats kan tilldelas hyresgäst i brf. Vattentornet 5 och ska då även regleras i särskilt avtal.

3. Den som ansöker om och ställa sig i kö för en parkeringsplats ska skriftligen till styrelsen ange lägenhetsnummer eller andra nödvändiga uppgifter, namn, från och med när man önskar plats samt daterat sin ansökan.

4. Tilldelningen görs i den tidsordning som ansökningen enligt punkt 3 inkommit till styrelsen. Datering bestämmer tidsordningen.

5. Styrelsen ska upprätta en väntelista för parkeringsplatserna. Uppdaterad väntelista ska vara publicerad på föreningens hemsida.

6. För den som har nyttjanderätt till en parkeringsplats utan att vara föreningsmedlem enligt punkt 1 och en boende i föreningen enligt punkt 1 gör anspråk på parkeringsplats kan styrelsen säga upp hyresavtalet med tre (3) månaders varsel.

7. Styrelsen bestämmer hyran. Hyran kan inte ändras mer än den allmänna prisutvecklingen (KPI) om inte årsstämman så bestämmer.

8. Den som har nyttjanderätt till parkeringsplatsen ska i samband med annonserad städdag hålla parkeringsplatsen tom eller att själv hålla rent
på sin parkeringsplats.

9. Styrelsen ska informera om snöskottning, skottning av tak eller arbete i fastigheten av tillfällig karaktär