Värmen borta 27 maj

Den firma föreningen anlitar för rörarbeten är åter igen blivit utkallad. Arbete med felsökning av det uppkomna bortfallet av värme i elementen görs under fredagen. Vi hoppas från att felet är avhjälpt efter att de varit här.

Det är undercentralen som spökar igen. Detta får konsekvenser på flera ställen än kalla element; fläkten i entrén, värmen hos vår nye hyresgäst och så vidare.

Ljud i element borta

De bekymmer några lägenheter haft med ljud i elementen verkar vara lösta. Det har nu snart gått en vecka sedan ljuden försvann. Till slut visade det sig att en pump var tvungen att bytas ut. Eftersom pumpen var monterad utanför undercentralens olika mätpunkter gavs inget utslag genom den datan som kunde utläsas. Nu får vi hoppas att problemet är löst.

Fredag 14/5 – pulserande ljud från elementen

Det pulserande ljudet i vissa element har tyvärr återkommit. Styrelsen vet om detta. Problemet är känt och kommer och går. Det finns inga larm eller felmeddelanden. Den rörmokare-firma föreningen arbetar med har i uppdrag att lösa frågan. Ingen vet ännu var problemet beror på. Ofta brukar det dock gå över efter ett tag. Vi arbetar på en lösning.

Städdag 9 maj

Nu är det dag för brf. Vattentornet 5 traditionsenliga städdag. Vi samlas utanför entrén kl. 10.00 och håller på till senast 13:00. Söndagen den 9 maj.

Det är allmän uppsnyggning i rabatter och allmänna utrymmer.

Alla kan vara med, små som stora. Vi hjälps åt efter förmåga.

Välkomna.

9 mars – om element

Idag har rörmokare gjort arbete i undercentralen som påverkat värmesystemet. Arbete med värmesystemet har pågått under längre tid och i omgångar. Under de senaste dagarna har värmen gått ner något i elementen.

  • Temperaturen i lägenheterna kan variera något men ska ligga på kring tjugo grader.
  • Man kan behöva lufta elementen i lägenheterna.
  • Efter att du luftat och ställt upp termostaten till max ska det åter bli varmt.
  • Det kan ta några dagar till hela värmesystemet stabiliserats.

Styrning i undercentral

Sedan fredagen den 5 mars är åter styrsystemet i drift.

Men vissa arbeten i rörsystemet kvarstår. Framförallt är det en separat vattenkretsen till fläkten monterad i taket i källsorteringsrummet som ännu inte är i drift.

Årsstämma 2021

Formell kallelse gäller och kommer att anslås. Men ni kan redan nu boka in onsdagen den 21 april klockan 19:00.

Vi planerar att hålla årsstämman utomhus på baksidan av huset. Detta på grund av det rådande smittläget. Samma arrangemang gjordes förra året.