Gran och glögg

Enligt tradition bjuds det på glögg i samband med Lucia, söndagen den 11 december mellan 16-17 i entrén. Då kommer även granen på plats. Alla är hjärtligt välkomna. Ingen anmälan krävs.

OVK den 29 september

Torsdagen den 29 september görs den Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Arbetet görs mellan 17:00-20:00 på kvällen.

Varje fastighetsägare är skyldig till att göra en OVK med jämna mellanrum. Det är därför av yttersta vikt att vi underlättar för de som ska utföra arbetet. Scandvik AB, miljö & teknikbesiktning är den firma som är kontrakterad. Skyltar sätts upp om detta i huset.

Om ni vet att ni inte kommer kunna vara hemma denna torsdag då se till att låset sätts i ”tio-i-tolv-läge”. Det finns ett läge som klickar till försiktigt i den positionen. Då kan fastighets-skötarnyckeln användas för att komma in i lägenheterna.

Städdag söndagen den 18 september

Som vanligt ses vi för arbete med tomten. Häckar ska klippas. Allmänt uppsnyggning. Enklare städning av våra gemensamma utrymmen ska göras. Gammal eller ung. Van eller ovan. Alla behövs. Vi avslutar med korvgrillning, kaffe eller likände beroende av värdet.

Arbete med stenläggningen

Det har tagit längre tid för de som arbetar med stenomläggningen än vad som planerades. Vi beklagar att det är så och hoppas att arbetet snart kan slutföras. Just för stunden har vi inte fått ett slutdatum för när det ska vara klart.

Parkeringsplatser

Som tidigare aviserat finns snart de nya parkeringsplatserna. Den 12 juni finns det fortfarande lediga platser. Först till kvarn gäller. De kan användas f o m vecka 27 (4 juli) möjligen redan till fredag kväll, den 1 juli.

Två nya städdagar att planera in!

Hej alla medlemmar!

Nytt år! Nya städdagar att se framemot!

Vi börjar med den första som infaller den 17 april mellan klockan 10-13, vi fixar utanför huset tillsammans för att sen avsluta med korvgrillning och fika i vårsolen.

Lika bra att planera in den andra, söndagen 22 maj mellan klockan 10-13.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Källsorteringsrum och grovsoprum

Kom ihåg att vi har två rum för sopor: det som ligger till höger om entrén (utifrån sett) är vårt källsorteringsrum där man lämnar tidningar, kartonger, plast, metall, små-el, glas och batterier. För att komma in i källsorteringsrummet använder du din nyckelbricka.
För grovsopor (t.ex. möbler) finns grovsoprummet som ligger på baksidan av huset. För att komma in där använder du din egen nyckel, både till källardörren och till grovsoprumdörren.
Det är viktigt att du lägger ditt skräp på rätt ställe, annars får dina grannar bära ditt skräp rätt. Detta kan på sikt leda till att soprummen stängs. Observera att större el-prylar (kylskåp, spisar osv) samt miljöfarligt avfall måste lämnas på återvinningscentraler.
Hushållssopor kastas väl förpackade i sopnedkastet (se till att påsen inte är för stor så att det blir stopp)!

Läs mer om Sophantering under A-Ö