Tisdagen den 12 september är det inspektion av gasledningarna. Tid kl. 07:00 – 14:00.

Om man inte är hemma ska dörren sättas i inspektionsläge. Lås dörren som vanligt men vrid låset tillbaka en position till dess att det klickar till i läge ”tio-i-tolv”, dra ur nyckeln.

I vårt hus är det ursprungligen draget gas till alla lägenheter. Alla lägenheter ska därför kontrolleras, även de som har gasen plomberad. Det är Stockholm gas som genomför inspektionen och är av högsta vikt att de får tillgång till lägenheterna.

Glögg och julgran

Lördagen den 9 december kl. 16:00-17:00 bjuds det på traditionsenligt glögg i entrén. Dessutom kläs granen och alla är välkomna att deltaga. Ingen föranmälan krävs.

Höstens städdag

Städdagen är planerad till söndagen den 26 november kl. 10:00-13:00. Hjälp till att hålla tomten i fint skick. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs. Styrelsen informerar om pågående aktiviteter.

Gran och glögg

Enligt tradition bjuds det på glögg i samband med Lucia, söndagen den 11 december mellan 16-17 i entrén. Då kommer även granen på plats. Alla är hjärtligt välkomna. Ingen anmälan krävs.

OVK den 29 september

Torsdagen den 29 september görs den Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Arbetet görs mellan 17:00-20:00 på kvällen.

Varje fastighetsägare är skyldig till att göra en OVK med jämna mellanrum. Det är därför av yttersta vikt att vi underlättar för de som ska utföra arbetet. Scandvik AB, miljö & teknikbesiktning är den firma som är kontrakterad. Skyltar sätts upp om detta i huset.

Om ni vet att ni inte kommer kunna vara hemma denna torsdag då se till att låset sätts i ”tio-i-tolv-läge”. Det finns ett läge som klickar till försiktigt i den positionen. Då kan fastighets-skötarnyckeln användas för att komma in i lägenheterna.

Städdag söndagen den 18 september

Som vanligt ses vi för arbete med tomten. Häckar ska klippas. Allmänt uppsnyggning. Enklare städning av våra gemensamma utrymmen ska göras. Gammal eller ung. Van eller ovan. Alla behövs. Vi avslutar med korvgrillning, kaffe eller likände beroende av värdet.

Arbete med stenläggningen

Det har tagit längre tid för de som arbetar med stenomläggningen än vad som planerades. Vi beklagar att det är så och hoppas att arbetet snart kan slutföras. Just för stunden har vi inte fått ett slutdatum för när det ska vara klart.

Parkeringsplatser

Som tidigare aviserat finns snart de nya parkeringsplatserna. Den 12 juni finns det fortfarande lediga platser. Först till kvarn gäller. De kan användas f o m vecka 27 (4 juli) möjligen redan till fredag kväll, den 1 juli.