Fastighetsskötsel

Som tidigare meddelats har föreningen nu avtal med Fastighetsägarna. Du som boende kan därför dra nytta av avtalet och göra beställningar via deras fastighets-service. Observera att du i normalfallet får betala för det du beställer. Information om hur du gör finner du under ”Kontakt”.

Vattenläcka 11/8 – stoppad

Under förmiddagen onsdagen den 11 augusti upptäcktes en vattenläcka. Av den anledningen stängdes vattnet av i hela huset. Under eftermiddagen har vattnet kopplats på igen och det kan låta något i rören en stund innan ljudet ger sig. Vattenläckan är dock stoppad och det trasiga röret är utbytt.

Ni som bor i lägenheterna 1704, 1604 samt 1605 bör vara vaksamma på om ni ser tecken på vatteninträngning. Fuktmätning kommer att göras för att klarlägga eventuell spridning. Styrelsen kontaktar alla som är berörda snarast möjligt om fuktmätning.

Teknisk förvaltning

Brf. Vattentornet har slutit avtal om teknisk förvaltning med Fastighetsägarna. Från och med juli månad kommer personal från Fastighetsägarna således synas i huset då och då.

Information om vad detta innebär kommer framöver. Dels i informationsblad och dels på denna hemsida. Det som först kommer att märkas är att en fastighetsskötare gör ronder i huset en gång per vecka.

Ringklockor

Våra ringklockor har fungerat allt sämre. En viss tid fungerar de för att sedan plötsligt sluta att fungera. Nu i början av juni fungerar de inte. Elektriker som tittat på problemet konstaterar att en ordentlig och noggrann felsökning kommer krävas. Eventuellt måste alla el-ledningar dras om vilket blir kostsamt och tidskrävande. Frågan hanteras vidare av styrelsen. Under tiden får vi knacka på dörren.

Värmen borta 27 maj

Den firma föreningen anlitar för rörarbeten är åter igen blivit utkallad. Arbete med felsökning av det uppkomna bortfallet av värme i elementen görs under fredagen. Vi hoppas från att felet är avhjälpt efter att de varit här.

Det är undercentralen som spökar igen. Detta får konsekvenser på flera ställen än kalla element; fläkten i entrén, värmen hos vår nye hyresgäst och så vidare.

Ljud i element borta

De bekymmer några lägenheter haft med ljud i elementen verkar vara lösta. Det har nu snart gått en vecka sedan ljuden försvann. Till slut visade det sig att en pump var tvungen att bytas ut. Eftersom pumpen var monterad utanför undercentralens olika mätpunkter gavs inget utslag genom den datan som kunde utläsas. Nu får vi hoppas att problemet är löst.

Fredag 14/5 – pulserande ljud från elementen

Det pulserande ljudet i vissa element har tyvärr återkommit. Styrelsen vet om detta. Problemet är känt och kommer och går. Det finns inga larm eller felmeddelanden. Den rörmokare-firma föreningen arbetar med har i uppdrag att lösa frågan. Ingen vet ännu var problemet beror på. Ofta brukar det dock gå över efter ett tag. Vi arbetar på en lösning.

Städdag 9 maj

Nu är det dag för brf. Vattentornet 5 traditionsenliga städdag. Vi samlas utanför entrén kl. 10.00 och håller på till senast 13:00. Söndagen den 9 maj.

Det är allmän uppsnyggning i rabatter och allmänna utrymmer.

Alla kan vara med, små som stora. Vi hjälps åt efter förmåga.

Välkomna.