Kategoriarkiv: Allmänt

Stamspolning i februari – det planerade arbetet uppskjutet till vecka 7

OBS: Framskjuten tid för arbetet. Ny tid är mellan den 12 och den 16 februari (2018) planeras stamspolning i huset. Både husets gemensamma stammar och anslutningarna till lägenheterna kommer spolas. Det innebär att lägenheterna måste hållas tillgängliga under en viss period. Vi har ännu inte gjort upp vilka våningar som berörs vilken dag. Detta kommer styrelsen naturligtvis återkomma om.

Om det är så att man inte gör lägenheten tillgänglig kommer inte föreningen att senare bekosta stamspolningen i respektive lägenhet. Normal ligger stamspolningen på respektive lägenhetsinnehavare men vid detta tillfälle görs en gemensamt bekostad insats.

Arbeten på gång under november

Årsstämman beslöt att kameror skulle sättas upp i källsorteringsrummet och i grovsoprummet. Kamerorna är nu på plats. Så fort skyltar som uppmärksammar att dessa kameror är på plats kommer de att aktiveras. Inspelning sker i dessa utrymmen efter det. Inget filmmaterial sparas utan det raderas löpande.

En lampa över ytterdörren kommer sättas upp. Det är en något knepig installation och en specialarmatur som måste beställas. Vi har inget datum ännu, men hoppas att det lyser inom kort.

 

Ekonomisk förvaltning

Företaget ISS har blivit uppköpt av RB Fastighetsägare AB (Riksbyggen). Föreningen har samma kontaktperson och all post adresseras till samma adress. Se information under ”Föreningsfakta”.

Tisdagen den 12 september är det inspektion av gasledningarna. Tid kl. 07:00 – 14:00.

Om man inte är hemma ska dörren sättas i inspektionsläge. Lås dörren som vanligt men vrid låset tillbaka en position till dess att det klickar till i läge ”tio-i-tolv”, dra ur nyckeln.

I vårt hus är det ursprungligen draget gas till alla lägenheter. Alla lägenheter ska därför kontrolleras, även de som har gasen plomberad. Det är Stockholm gas som genomför inspektionen och är av högsta vikt att de får tillgång till lägenheterna.

Glögg och julgran

Lördagen den 9 december kl. 16:00-17:00 bjuds det på traditionsenligt glögg i entrén. Dessutom kläs granen och alla är välkomna att deltaga. Ingen föranmälan krävs.

Höstens städdag

Städdagen är planerad till söndagen den 26 november kl. 10:00-13:00. Hjälp till att hålla tomten i fint skick. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs. Styrelsen informerar om pågående aktiviteter.

Gran och glögg

Enligt tradition bjuds det på glögg i samband med Lucia, söndagen den 11 december mellan 16-17 i entrén. Då kommer även granen på plats. Alla är hjärtligt välkomna. Ingen anmälan krävs.

OVK den 29 september

Torsdagen den 29 september görs den Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Arbetet görs mellan 17:00-20:00 på kvällen.

Varje fastighetsägare är skyldig till att göra en OVK med jämna mellanrum. Det är därför av yttersta vikt att vi underlättar för de som ska utföra arbetet. Scandvik AB, miljö & teknikbesiktning är den firma som är kontrakterad. Skyltar sätts upp om detta i huset.

Om ni vet att ni inte kommer kunna vara hemma denna torsdag då se till att låset sätts i ”tio-i-tolv-läge”. Det finns ett läge som klickar till försiktigt i den positionen. Då kan fastighets-skötarnyckeln användas för att komma in i lägenheterna.

Städdag söndagen den 18 september

Som vanligt ses vi för arbete med tomten. Häckar ska klippas. Allmänt uppsnyggning. Enklare städning av våra gemensamma utrymmen ska göras. Gammal eller ung. Van eller ovan. Alla behövs. Vi avslutar med korvgrillning, kaffe eller likände beroende av värdet.