Kategoriarkiv: Allmänt

Lördag 26 september

Städdag kl 10-13 på lördag den 26 september. Som vanligt är alla välkomna. Föreningen bygger på att vi alla hjälps åt med det vi kan bidra med. Det finns lättare och tyngre arbete. Men alla kan göra något. Efteråt bjuder föreningen på korvgrillning med öl-kran. Vi firar enligt Octoberfest-tradition, kl. 13-15. Välkomna.

Cykelförrådet klart

Nu kan cyklarna åter ställas tillbaka i förrådet. Ni som har cyklarna utomhus på galler-området ska omedelbart ställa tillbaka cyklarna i cykelförrådet. Helgen 19-20 september ska detta ske. Under vecka 39 kommer gallret tas bort.

Källarförråden klara 6/9

Från och med nu kan källarförråden återtas i bruk. De gäller alltså er fem som har förråd utanför tvättstugan. Det är de tillfälliga förråd i cykelförrådet ska snarast utrymma dem för att möjliggöra borttagning av de förråden så att cyklarna kan ställas tillbaka.

Cykelstöld 16 augusti

Natten till söndagen den 16 augusti har cyklar stulits. Låset till gallergrinden som tillfälligt är uppställt utomhus är uppbrutet.

  1. Gör polisanmälan
  2. Anmäla till ditt försäkringsbolag

Har ni hört eller sett något anmäl till polisen eller styrelsen.

26 AUGUSTI – LÅSET I ”10-LÄGE”

I samband med arbete i huset har varmvattnet i handdukstorkarna slutat att cirkulera. Nu ska de åter kunna tas i drift och därför behöver rörmokarna tillgång till lägenheterna.

Mellan 08:00 – 17:00 kommer arbetet att göras den 26 augusti.

Antingen är man hemma eller så ställer man sin dörr i ”tio-i-läge”. Lås som vanligt men vrid nyckeln tillbaka åt vänster. När man vridit låset till läge klockan tio hörs ett litet klick. Det är även en liten mekanisk skillnad som känns. När nyckeln är i det läget kan nyckeln dras ur låset. Dörren är nu låst men det går att öppna med en särskild nyckel som styrelsen har. När rörmokarna varit där låses dörren som vanligt och ingen kan komma in.

Tvättstuga

Från och med lördagen den 8 augusti är tvättstugan åter i bruk.

Det kvarstår en del arbete i tvättstugan och det kommer därför vara stökigt och smutsigt. Arbetet väntas vara klart under vecka 33. Dörren till tvättstugan verkar ha hängt sig under renoveringen och är ännu inte åtgärdad.

Var nu försiktiga med maskinerna och följ instruktionerna.

Vattenavstängning 3/8

Avstängning av vatten behöver göras för renovering i en lägenhet. Arbetet planeras måndagen den 3 augusti mellan kl. 09:00 och 13:00. Var uppmärksam på skyltning från rörmokarna. Tiderna kan behöva justeras beroende på hur arbetet går.

Tvättstuga & sopnedkast

Nu i mitten av juli utförs arbete i tvättstugan men ny fuktspärr, kakling av väggar och tak. Sedan ska elinstallationer och återställande av maskiner och inkoppling göras. Arbetet kommer ta flera veckor till innan tvättstugan är klar.

Arbetet med att sopnedkastet har tagit längre tid än vad som ursprungligen planerades. Det beror på att avloppet inte löpte som förväntat varvid hela systemet med sopkarusell var tvungen att monteras bort. Nu vidtar visst förbättringsarbete för att säkra fortsatt funktion för sopsystemet. Exakt datum för när detta är klart vet vi inte. Under tiden får vi sköta sophanteringen manuellt och hjälpas åt med att hålla snyggt och att du byter säck om det behövs.

Råttor i huset

I samband med renoveringarna har råttor lättare att ta sig in i huset. Därför är det viktigt att dörrar hålls stängda så långt det går. Vi får hjälpas åt. Anticimex är beställt om kommer under vecka 27.

Vattenavstängning fortsätter

Under vecka 27 kommer vattnet fortsatt att hållas stängt p g a arbetet med avloppet. Mellan kl. 08:00 – 16:00 kan alltså inte toaletterna användas, det går inte att duscha, diska, tvätta eller spola vatten i diskhon. Arbetet planeras hela veckan fram t o m fredagen den 3 juli. Var uppmärksam på skyltning i entrén.