Alla inlägg av styrelsen

Fredag 14/5 – pulserande ljud från elementen

Det pulserande ljudet i vissa element har tyvärr återkommit. Styrelsen vet om detta. Problemet är känt och kommer och går. Det finns inga larm eller felmeddelanden. Den rörmokare-firma föreningen arbetar med har i uppdrag att lösa frågan. Ingen vet ännu var problemet beror på. Ofta brukar det dock gå över efter ett tag. Vi arbetar på en lösning.

Städdag 9 maj

Nu är det dag för brf. Vattentornet 5 traditionsenliga städdag. Vi samlas utanför entrén kl. 10.00 och håller på till senast 13:00. Söndagen den 9 maj.

Det är allmän uppsnyggning i rabatter och allmänna utrymmer.

Alla kan vara med, små som stora. Vi hjälps åt efter förmåga.

Välkomna.

9 mars – om element

Idag har rörmokare gjort arbete i undercentralen som påverkat värmesystemet. Arbete med värmesystemet har pågått under längre tid och i omgångar. Under de senaste dagarna har värmen gått ner något i elementen.

  • Temperaturen i lägenheterna kan variera något men ska ligga på kring tjugo grader.
  • Man kan behöva lufta elementen i lägenheterna.
  • Efter att du luftat och ställt upp termostaten till max ska det åter bli varmt.
  • Det kan ta några dagar till hela värmesystemet stabiliserats.

Styrning i undercentral

Sedan fredagen den 5 mars är åter styrsystemet i drift.

Men vissa arbeten i rörsystemet kvarstår. Framförallt är det en separat vattenkretsen till fläkten monterad i taket i källsorteringsrummet som ännu inte är i drift.

Årsstämma 2021

Formell kallelse gäller och kommer att anslås. Men ni kan redan nu boka in onsdagen den 21 april klockan 19:00.

Vi planerar att hålla årsstämman utomhus på baksidan av huset. Detta på grund av det rådande smittläget. Samma arrangemang gjordes förra året.

Ljud från elementen – 10 februari

Arbete med underhåll i undercentralen görs. Rörmokare håller på och gör justeringar i systemet. Flera lägenheter har i samband med detta rapporterar om ljud från elementen. Styrelsen är medveten om problemet och arbete fortskrider för att lösa dessa besvär. Mejla gärna styrelse-mejlen om du har besvär så vi vet vilka lägenheter som är särskilt drabbade.

Måndag 1 februari – varmvatten

Under dagen har huset haft driftavbrott av varmvattnet. Detta skedde under planerat arbete. Fler delar i systemet byts ut men arbetet kunde inte slutföras under måndagen som tänkt.

Bland annat har styrdon som reglerar vår undercentral, alltså där fjärrvärmen kommer in, gått sönder. Under tiden har rörmokare och elektriker förbi-kopplat systemet. Det är en tillfällig lösning.

Under en viss tid tillbaka har det varit problem med värme i elementen i vissa lägenheter samt att vattnet i kranarna är kokande varmt. Detta hänger ihop så klart.

Det har även visat sig att en av två varmvattenkretsar slutat pumpa varmvatten till systemet som drar in frisk luft i trapphallen. Detta har automatiskt stängts av fläkten då elementet som ska värma den kalla in-luften inte längre fungerar. Det kan vara förklaringen till dålig luft i vissa lägen.

Arbetet med att lösa problemet forskrider för att snarast få systemet i ordinarie drift.