Alla inlägg av styrelsen

Årsstämma 2021

Formell kallelse gäller och kommer att anslås. Men ni kan redan nu boka in onsdagen den 21 april klockan 19:00.

Vi planerar att hålla årsstämman utomhus på baksidan av huset. Detta på grund av det rådande smittläget. Samma arrangemang gjordes förra året.

Ljud från elementen – 10 februari

Arbete med underhåll i undercentralen görs. Rörmokare håller på och gör justeringar i systemet. Flera lägenheter har i samband med detta rapporterar om ljud från elementen. Styrelsen är medveten om problemet och arbete fortskrider för att lösa dessa besvär. Mejla gärna styrelse-mejlen om du har besvär så vi vet vilka lägenheter som är särskilt drabbade.

Måndag 1 februari – varmvatten

Under dagen har huset haft driftavbrott av varmvattnet. Detta skedde under planerat arbete. Fler delar i systemet byts ut men arbetet kunde inte slutföras under måndagen som tänkt.

Bland annat har styrdon som reglerar vår undercentral, alltså där fjärrvärmen kommer in, gått sönder. Under tiden har rörmokare och elektriker förbi-kopplat systemet. Det är en tillfällig lösning.

Under en viss tid tillbaka har det varit problem med värme i elementen i vissa lägenheter samt att vattnet i kranarna är kokande varmt. Detta hänger ihop så klart.

Det har även visat sig att en av två varmvattenkretsar slutat pumpa varmvatten till systemet som drar in frisk luft i trapphallen. Detta har automatiskt stängts av fläkten då elementet som ska värma den kalla in-luften inte längre fungerar. Det kan vara förklaringen till dålig luft i vissa lägen.

Arbetet med att lösa problemet forskrider för att snarast få systemet i ordinarie drift.

22 januari – porttelefon

Under veckan har det rapporterats om svårighet med att använda porttelefonen. Det tycks som att felet kan bero på att nätverket tappat kontakt med föreningens router. Porttelefonen går via nätverk och saknar därför anslutning till systemet som styr detta. Felet är anmält och tekniker arbetar på en lösning. Men vi har inte fått någon estimerad tid om när felet kan vara avhjälpt. Förhoppningen är så klart att felet snart kan vara avhjälpt.

Varmt vatten i kranarna

Fler lägenheter har rapporterat om mycket höga temperaturer av varmvatten. Det är beställt ett jobb av rörmokare för att åtgärda detta. Men de reservdelar som är krävs har ännu inte kommit. Därför har det tagit längre tid än planerat att få ordning på det. Under tiden får vi vara lite försiktiga så vi inte bränner oss.

Element 14/12

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00  

"Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.   Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas." (Stockholm Exergi) 

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott 


Comhem uppdaterar tv-utbudet

Info från Comhem:

Uppdatering 2020-11-19

Efter ytterligare förhandlingar har Com Hem och TV4 Media nu kommit överens om ett nytt avtal som innebär att Com Hem och Boxers 2,1 miljoner hushåll kan fortsätta titta på TV4-kanalerna och C More som vanligt. Dessutom ingår rättigheter för TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Film och Sportkanalen i det nya avtalet.

Det är en långsiktig överenskommelse som gynnar båda parter och ger våra kunder tillgång till mer underhållning. Avtalet innebär även att boende i Com Hem-fastigheter kommer kunna ta del av sitt kanalutbud via andra enheter, exempelvis mobiler och surfplattor. Detta inkluderar även de som tittar på Com Hems nya digitaliserade grundutbud och inte har ett betal-tv-abonnemang.

Com Hem återkommer till sina kunder med mer information om när ytterligare kanaler blir tillgängliga och valbara i utbudet. Individuell information om vad som ingår i respektive abonnemang hittas alltid under Mina sidor på comhem.se.